Denne service er ikke tilgængelig, kontakt os for mere information.

Friends who train together...


Annulleringspolitik

For hold med åben tilmelding gælder følgende: ved afbud inden fristens udløb refunderes det fulde beløb betalt for sessionen, fratrukket adm. gebyr. Ved senere afbud eller udeblivelse er der ingen refusion. OBS! Ved Pop-up træninger, Workshops, Events og lukkede forløb refunderes betaling kun i tilfælde af aflysning fra arrangørens side. I særlige tilfælde kan tilmelding og afbudsfristen være ændret - dette vil fremgå af beskrivelse på hjemmeside.


Kontaktdetaljer

line.bornemann@gmail.com